“ប្រាជ្ញាប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំឈឺធ្មេញឈឺ” ។ ការត្អូញត្អែរ Mumble នៅដើមនៃបទដែលសមស្របបំផុតដំបូងនៅលើរឿងមិនដែលមានរឿងរ៉ាវដំបូងអាល់ប៊ុមដំបូងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ J. Cole ។ គាត់បានទទួលអាតែរសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណាទំនុកច្រៀងនៅលើផ្លូវទាំងអស់របស់គាត់គឺគួរឱ្យអស់សំណើច, ការប៉ះ … ខ្ញុំគ្រាន់តែបាន heard វាពីរបីដង, ទោះជាយ៉ាងណា, ទោះជាយ៉ាងណា, វាគឺជាការចាប់ផ្តើមមួយក្នុងចំណោមការចាប់រំលោភដ៏ល្អបំផុតមួយ ខ្ញុំបាន heard ក្នុងមួយទសវត្សរ៍។

Leave a Reply

Your email address will not be published.